Rimen Sp. z o.o.


  ul. Ceglana 50

  40-514 Katowice


  NIP: 758-235-23-95

  REGON: 146270500

  e-mail:biuro@rimen.pl


 Poczta

RIMEN Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą. Oferujemy szeroki zakres usług mechaniczno-montażowych oraz spawalniczych.

Nasi pracownicy zdobyli wieloletnie doświadczenie w branżach energetycznej, petrochemicznej oraz drzewno-papierniczej wykonując prace dla firm będących liderami w danych dziedzinach.

Gwarantujemy profesjonalne podejście do każdego powierzonego nam zadania, co umożliwia nam wykwalifikowana, posiadająca odpowiednią wiedzę, szkolenia i umiejętności kadra pracowników.

Realizujemy zlecenia krótko, jak też długoterminowe. Zapewniamy konkurencyjność
i elastyczność cen.


Informujemy że w ostatnim czasie nastąpiły zmiany własnościowe Spółki, wraz ze zmianą Zarządu i siedziby Spółki.

 


 

RIMEN Ltd. is a rapidly growing company. We offer a wide range of mechanical erection and welding.
Our employees have gained many years of experience in the fields of energy, petrochemicals and wood and paper by doing work for companies that are leaders in the fields.

We guarantee a professional approach to all tasks entrusted to us, as we have adequate knowledge, training and skills of staff employees.

Execute orders shortly, as well as the long-term. We provide competitive and flexible prices.


Please be informed that recently the changes of the company ownership  took place, followed with the change of the management and headquarter of the company.