Rimen Sp. z o.o.


ul. Ceglana 50

40-514 Katowice


NIP: 758-235-23-95

REGON: 146270500

e-mail:biuro@rimen.pl


 Poczta

10.08.2018

Informujemy że w ostatnim czasie nastąpiły zmiany własnościowe Spółki, wraz ze zmianą Zarządu i siedziby Spółki. Oczekujemy na pojawienie się stosownej informacji w KRS.


Please be informed that recently the changes of the company ownership  took place, followed with the change of the management and headquarter of the company. We are awaiting the appearance of relevant information in the National Court Register 

14.09.2014

Z dumą informujemy że w dniu dzisiejszym nasza firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność zakładowej kontroli produkcji z normą EN ISO 3834.

We are proud to announce that today, our company has obtained the certificate of conformity of the factory production control with the standard EN ISO 3834.


 

09.09.2014

Z dumą informujemy że w dniu dzisiejszym nasza firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność zakładowej kontroli produkcji z normą EN-1090-1:2009+A1:2011.


We are proud to announce that today, our company has obtained the certificate of conformity of the factory production control with the standard EN-1090-1:2009+A1:2011.


 

10.06.2014

Miło nam poinformować że w dniu 04.06.2014 nasza firma uzyskała uprawnienia w zakresie modernizacji i naprawy urządzeń ciśnieniowych potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. 

  

We are pleased to inform that on 04.06.2014  our company has obtained permission for the modernization and repair of pressure equipment issued by Notified Body (Technical Inspection Agency UDT).

 


 21.02.1014

Nasza firma uzyskała certyfikat potwierdzający umiejętnośći w zakresie montażu izolacji kauczukowych. Szkolenie zorganizowane zostało przez firmę Armacell.

Our company has obtained a certificate of skill for the installation of caoutchouc insulation. The training was organized by Armacell.

 


 13.02.2014 

W dniach 11-12.02.2013 nasza firma w kooperacji z krajowym producentem konstrukcji stalowych była przedmiotem audytu przeprowadzonego przez przedstawiciela firmy SPIG S.p.A. Włochy, pod kątem efektywnego zarządzania projektem oraz certyfikacji jako kwalifikowanego producenta i dostawcy konstrukcji stalowych. Z dumą informujemy że audyt przebiegł pomyśnie

On 11-12.02.2013 our company in cooperation with the national manufacturer of steel structures was the subject of an audit commited by a representative of SPIG S.p.A. Italy, for effective project management and certification as a qualified manufacturer and supplier of steel structures. We are proud to announce that the audit ran succesfully. 27.01.2014 

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy prace dla Dinter Polska Sp. z o.o., związane z modernizacją kotłowni parowej o wydajności 33t/h, w której zainstalowane zostały dwa nowe ekonomizery na kotłach, wykonano dodatkową instalację wody zasilającej wraz z izolacją oraz sprefabrykowano i zamontowano nowe układy spalin od czopuchów do kominów.

 

Today we have completed works for Dinter Poland Ltd. on the modernization of the steam generators (33t/h) where we have installed two economizers and new installation of feed water pipelines. As well we have manufactured and supplied new exhaust systems between boilers and stacks. Pipelines, exhaust systems and economisers have been as well insulated.

 


 

 04.12.2013

Informujemy że nasza firma rozpoczęła działalność związaną z dostawą i montażem krat pomostowych typu "Mostostal", na zamówienie oraz gotowych standardowych mat i stopni schodowych,

 

  We are glad to inform taht our comany has started selling, delivey and erection of  gratings type "Mostostal" which are made according customer needs or in standard sizes.


 03.12.2013 Nasza firma zakończyła prace modernizacyjne kotłowni w CH Reduta w Waszawie. Główne urządzenie - kocioł, został uruchomiony i przekazany do eksploatacji.

 

 Today our company acomplished project in Shopping Mall Reduta in Warsaw which included modernization of boiler room. Main part - boiler was lunched and put into operation. 


16.10.2013

Miło nam poinformować że dnia 16.10.2013 Urząd Dozoru Technicznego zakwalifikował naszą technologię spawania - WPQR - według wymagań normy PN-EN ISO 15614 -1:2004.

 

    We are pleased to inform that on 16.10.2013 Notified Body (Technical Inspection Agency UDT)

has qualified our welding technology - WPQR - according to the requirements of:
PN-EN ISO 15614 -1:2004.  


 wczesniejsze