Rimen Sp. z o.o.


ul. Ceglana 50

40-514 Katowice


NIP: 758-235-23-95

REGON: 146270500

e-mail:biuro@rimen.pl

W skład naszej kadry wchodzą wykwalifikowani monterzy urządzeń, rurociągów oraz konstrukcji stalowych, posiadający umiejętność czytania rysunku technicznego oraz izometrycznego.

Spawacze legitymują się certyfikatami spawalniczymi UDT i/lub TÜV w metodach 141/111. 141, 111, 135 i 136.

 

 

Poniżej chcielibyśmy przedstawić możliwe warianty współpracy:

- Wykonujemy powierzony zakres robót w oparciu o zasady podwykonawstwa.

- Delegujemy wykwalifikowanych pracowników wraz z kadrą nadzoru oraz kierownikiem projektu lub inżynierem wykonując pracę na rzecz klienta pod jego nadzorem.

- Delegujemy wykwalifikowanych pracowników którzy pracują pod nadzorem klienta.

 


Our staff consists of qualified erectors of equipment, pipelines and steel structures, having the ability to read technical and isometric drawings.


Welders hold international certificates issued by Notified Body in the methods of 141/111. 141, 111, 135 and 136 for all material groups

 Here we would like to present possible options for cooperation:

- We entrusted the scope of work based on the principle of subcontracting.

- We ship most skilled workers, including staff supervision and project manager or engineer doing the work for the customer under its supervision.

- We ship most skilled employees who work under the supervision of the client.