Rimen Sp. z o.o.

ul. Farna 9A

07-410 Ostrołęka

NIP: 758-235-23-95

REGON: 146270500

e-mail: office@rimen.pl

tel: (+48)  695 273 019 

      (+48)  539 920 276

 

 

Nasze usługi obejmują udział w procesie przygotowywania oferty, w fazie projektowania i negocjacji umowy między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Uczestniczymy w pracach na każdym etapie projektu - projektowanie, prefabrykacja oraz montaż, aby zapewnić maksymalne korzyści poprzez uzyskanie optymalnych kosztów, terminów i jakości.

 

Wykonujemy następujące prace z zakresu konstrukcji stalowych:

- hale magazynowe

- hale przemysłowe

- spalarnie biomasy

- kotłownie przemysłowe

 


 Our services include participation in the preparation of the offer, in the design and contract negotiations between all interested parties. We participate in every stage of the project - design, fabrication and installation to ensure maximum benefit by obtaining optimal cost, time and quality.

 

We perform the following work in the field of steel structures:

- Warehouses

- Industrial halls

- Incineration of biomass

- Industrial boilers